Sunday, May 19, 2013

Hi Little Peanut.. :)

Hi Little Peanut, we just knew about you yesterday. Dad and I are so excited to see you na. Aalagaan ka ni Mommy mabuti. Kapit ka lang nang maigi ha? I love you.. :*